Βρίσκεστε εδώ:> Skip Navigation LinksΑρχική σελίδα Ε.Δ.ΕΛ. > Ε.Δ.Ε.Λ.

Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) είναι η ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου,υπεύθυνη για τον έλεγχο της ουσιαστικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου και είναι κοινή για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 2007-2013 και 2014-2020.
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης eea grants
ΕΣΠΑ 2007-2013 ISF AMIF Interreg
ΤΕΒΑ EGF Connecting Europe Facility


© Copyright 2009 ΕΔΕΛ, All rights reserved.
Ανάπτυξη - υποστήριξη ΜΟΔ ΑΕ. ΜΟΔ ΑΕ