Βρίσκεστε εδώ:> Skip Navigation LinksΑρχική σελίδα Ε.Δ.ΕΛ. > Έργο ΕΔΕΛ

Έργο ΕΔΕΛ


Το έργο της ΕΔΕΛ περιλαμβάνει:
  • Κατάρτιση Εγχειριδίων και Στρατηγικών Ελέγχου
  • Κατάρτιση προγραμματισμού, διενέργεια ελέγχων και παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ελεγχόμενων φορέων
  • Ετήσιες εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις
  • Σχέσεις με κοινοτικά όργανα

© Copyright 2009 ΕΔΕΛ, All rights reserved.
Ανάπτυξη - υποστήριξη ΜΟΔ ΑΕ. ΜΟΔ ΑΕ