Βρίσκεστε εδώ:> Skip Navigation LinksΑρχική σελίδα Ε.Δ.ΕΛ. > Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη > Κείμενα Κοινοτικών Οργάνων > Κανονισμοί ΕΕ

Κείμενα Κοινοτικών Οργάνων


Κανονισμοί ΕΕ


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(Αρχείο .pdf 1027KB)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Αρχείο .pdf 6431KB)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου
(Αρχείο .pdf 268KB)

1. Κανονισμός 966 2012 (ΕΥΡΑΤΟΜ- Δημοσιονομικός)
(Αρχείο .pdf 2637KB)

2. Κανονισμός 1303-2013 (Γενικός)
(Αρχείο .pdf 3383KB)

3. Κανονισμός 480-2014 (Κατ΄εξουσιοδότηση)
(Αρχείο .pdf 662KB)

4. Κανονισμός 2015/207 του 2015
(Αρχείο .pdf 1410KB)

Σελίδα 1 2 3

© Copyright 2009 ΕΔΕΛ, All rights reserved.
Ανάπτυξη - υποστήριξη ΜΟΔ ΑΕ. ΜΟΔ ΑΕ