Βρίσκεστε εδώ:> Skip Navigation LinksΑρχική σελίδα Ε.Δ.ΕΛ. > Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη > Λοιπά Εθνικά Κείμενα / Περιγραφή ΣΔΕ

Λοιπά Εθνικά Κείμενα / Περιγραφή ΣΔΕ

Το εθνικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΔΕΛ ορίζεται στα ακόλουθα κείμενα:
Ο αναλυτικός κατάλογος του εθνικού πλαισίου υλοποίησης του ΕΣΠΑ και του Γ ΚΠΣ βρίσκεται στις ιστοσελίδες (www.espa.gr) και (www.hellaskps.gr) αντίστοιχα.

Νόμος 3614-2007
(Αρχείο .pdf 295KB)

Απόφαση Καθορισμού Αρμοδιοτήτων και ρύθμισης θεμάτων λειτουργίας της ΕΔΕΛ
(Αρχείο .pdf 147KB)

Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) 14053-2008
(Αρχείο .pdf 160KB)

Νόμος 3840-2010
(Αρχείο .pdf 122KB)

ΥΑ δημοσιονομικών διορθώσεων
(Αρχείο .pdf 226KB)

1. Π.Δ. 111/2014
(Αρχείο .pdf 3085KB)

2. Ν. 4314/ 2014
(Αρχείο .pdf 706KB)

Σελίδα 1 2

© Copyright 2009 ΕΔΕΛ, All rights reserved.
Ανάπτυξη - υποστήριξη ΜΟΔ ΑΕ. ΜΟΔ ΑΕ