Βρίσκεστε εδώ:> Skip Navigation LinksΑρχική σελίδα Ε.Δ.ΕΛ. > Οργάνωση και στελέχωση > Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό


Η Ε.Δ.ΕΛ., ως Αρχή Ελέγχου, υποστηρίζεται από τρία (3) Αυτοτελή Τμήματα και τέσσερις (4) οργανικές Διευθύνσεις, το προσωπικό των οποίων διαθέτει αυξημένα προσόντα και πλούσια εμπειρία στον έλεγχο συστημάτων διαχείρισης και νομιμότητας και κανονικότητας των δημοσίων δαπανών. Η αποκτηθείσα εμπειρία από τους ελέγχους της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, σε συνδυασμό με τη διαρκή επιμόρφωση σε νέα μεθοδολογικά εργαλεία, καθιστούν το προσωπικό αυτό καλά καταρτισμένο και ικανό να φέρει σε πέρας το έργο που αναλαμβάνει, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού έργου.

Επιπλέον, στους ελέγχους της Ε.Δ.ΕΛ. συμμετέχουν και εξειδικευμένα στελέχη του δημοσίου τομέα, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε ελέγχου. Συγκεκριμένα, με το Νόμο 4151/2013 όπως ισχύει καθορίζονται θέματα θητείας των ελεγκτών και ένταξής τους στo Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ και στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων σε Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους της ΕΔΕΛ.

© Copyright 2009 ΕΔΕΛ, All rights reserved.
Ανάπτυξη - υποστήριξη ΜΟΔ ΑΕ. ΜΟΔ ΑΕ