Βρίσκεστε εδώ:> Skip Navigation LinksΑρχική σελίδα Ε.Δ.ΕΛ. > Έργο ΕΔΕΛ > Δηλώσεις Περάτωσης

Δηλώσεις Περάτωσης


Ελεγκτικές Δραστηριότητες


Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποπληρωμή ενός συγχρηματοδοτούμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος από την ΕΕ μετά το πέρας του, είναι η υποβολή από την ΕΔΕΛ Δήλωσης Περάτωσης.
Με τις Δηλώσεις αυτές η ΕΔΕΛ αξιολογεί την εγκυρότητα της αίτησης πληρωμής του τελικού υπολοίπου για κάθε πρόγραμμα, καθώς και τη νομιμότητα και την κανονικότητα των σχετικών συναλλαγών που καλύπτονται από την τελική κατάσταση δαπανών που υποβάλλεται στην ΕΕ.


Στατιστικά δηλώσεων περάτωσης που έχουν υποβληθεί από την ΕΔΕΛ
( Αρχείο .type XXXKB)

© Copyright 2009 ΕΔΕΛ, All rights reserved.
Ανάπτυξη - υποστήριξη ΜΟΔ ΑΕ. ΜΟΔ ΑΕ