Βρίσκεστε εδώ:> Skip Navigation LinksΑρχική σελίδα Ε.Δ.ΕΛ. > Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη > Κείμενα ΕΔΕΛ

Κείμενα ΕΔΕΛ


 • Εγκεκριμένες Στρατηγικές Ελέγχου ή/και Έγγραφα Προγραμματισμού Ελέγχων της ΕΔΕΛ ανά ελεγκτική περίοδο για:
  system picture  τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 Στόχοι 1 και 2
  system picture  το Ε.Π «Αλιεία 2007-2013»
  system picture  το ΕΠ Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 του Στόχου 3 του ΕΣΠΑ
  system picture  το ΕΠ Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 του Στόχου 3 του ΕΣΠΑ
  system picture  το ΕΠ Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013 του Στόχου 3 του ΕΣΠΑ
  system picture  το ΕΠ Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013 του Στόχου 3 του ΕΣΠΑ
  system picture  το ΕΠ Ελλάδα- ΠΓΔΜ 2007-2013 του Στόχου 3 του ΕΣΠΑ
  system picture  τον Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009-2014
  system picture  το Γενικό Πρόγραμμα Αλληλεγγύη και Διαχείριση των μεταναστευτικών ροών περιόδου 2008-2013

  system picture  τα ΕΠ του Στόχου 1 του ΕΣΠΑ 2014-2020
  system picture  το Ε.Π. «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»
  system picture  το ΕΠ Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 του Στόχου 2 του ΕΣΠΑ 2014-2020
  system picture  το ΕΠ Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 του Στόχου 2 του ΕΣΠΑ 2014-2020
  system picture  το ΕΠ Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 του Στόχου 2 του ΕΣΠΑ 2014-2020
  system picture  το ΕΠ Ελλάδα – Αλβανία του Στόχου 2 του ΕΣΠΑ 2014-2020
  system picture  το ΕΠ Ελλάδα- ΠΓΔΜ του Στόχου 2 του ΕΣΠΑ 2014-2020
  system picture  το ΕΠ Balcan-Mediterannean του ΕΣΠΑ 2014-2020
  system picture  το ΕΠ «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής»
  system picture  το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης
  system picture  το Μηχανισμό «Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη»
  system picture  το Γενικό Προγράμματος Αλληλεγγύη και Διαχείριση των μεταναστευτικών ροών περιόδου 2014-2020
 • Εγχειρίδιο Ελέγχου της ΕΔΕΛ
 • Προγραμματισμός Ελέγχων
 • Ετήσιες Εκθέσεις – Γνωμοδοτήσεις της ΕΔΕΛ

Εγχειρίδιο Ελέγχου ΕΔΕΛ (ΕΣΠΑ-Στόχοι 1&2, ΕΣΣΑΑΛ - 5η Έκδοση (Μάιος 2015)
(Αρχείο .zip 2905KB)

Στρατηγική Ελέγχου ΕΠ Αλιείας 2007-2013, Φεβρουαρίου 2016
(Αρχείο .zip 134KB)

Στρατηγική ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013(Στόχοι 1&2)& ΕΣΠΑ 2014-2020, Φεβρουαρίου 2016
(Αρχείο .zip 5413KB)

Στρατηγική ΕΠ ΕΕΣ Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013, Φεβρουάριος 2016
(Αρχείο .zip 100KB)

Στρατηγική ΕΠ ΕΕΣ Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013, Μάρτιος 2015
(Αρχείο .zip 102KB)

Εγχειρίδιο ΕΠ ΕΕΣ Ελλάδα - Βουλγαρία, Μάιος 2014
(Αρχείο .zip 264KB)

Εγχειρίδιο ΕΠ ΕΕΣ Ελλάδα - Ιταλία, Μάιος 2014
(Αρχείο .zip 293KB)

Σελίδα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

© Copyright 2009 ΕΔΕΛ, All rights reserved.
Ανάπτυξη - υποστήριξη ΜΟΔ ΑΕ. ΜΟΔ ΑΕ